Spotkanie z lokalną historią -Zmiany społeczne w okresie zaborów – wykład oraz otwarcie wystawy „Tak powstawała Niepodległa”

Miejsko-Gminne Centrum Kultury serdecznie zaprasza wszystkich miłośników historii i nie tylko na kolejne, ostatnie już spotkanie z cyklu „Spotkanie z lokalną historią”. Tym razem zaproszony do wygłoszenia wykładu został pan dr hab. Dariusz Tarasiuk na co dzień pracujący jako adiunkt w Zakładzie Historii XIX wieku i Dziejów Europy Wschodniej na lubelskim Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.
Podczas tego spotkania słuchacze dowiedzą się więcej na temat zmian społecznych, jakie zachodziły w okresie, kiedy Polska znajdowała się pod zaborami. Rozmawiać będziemy o klasach społecznych i ich przemianach, o życiu codziennym pod zaborami, przemianach społeczno-gospodarczych.
Wykładowi towarzyszyć będzie otwarcie wystawy „Tak powstawała Niepodległa”, przygotowanej przez biuro programu „Niepodległa”, poświęconej procesowi odzyskiwania przez Polskę niepodległości oraz dorobkowi II Rzeczypospolitej.
Ekspozycja przedstawia wysiłki Polaków, które doprowadziły do odzyskania niepodległości oraz osiągnięcia II Rzeczypospolitej.
Tematy plansz:
Walka o polską tożsamość do 1918 roku,
Polska budowana od nowa, czyli listopad 1918,
Polska mozaika,
Administracja i samorządność w pierwszych latach niepodległości,
Wyzwania systemu edukacji,
Nad książką, w kinie i przy radioodbiorniku,
Sportowy duch,
Piękne rzeczy,
Zdrowie i opieka medyczna
Architektura
W drodze ku nowoczesności, czyli inwestycje i rozwój.

Wystawa powstała z inicjatywy Biura Programu „Niepodległa”, autorami plansz są dr Sebastian Adamkiewicz (muzealnik i adiunkt w dziale historycznym Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi) oraz Anna Bińkowska (Biuro Programu „Niepodległa”), zaś konsultantem historycznym dr hab. Paweł Grata, prof. UR.

Wstęp na wykład i wystawę jest wolny.

Dodaj komentarz