Miejsko – Gminny Przegląd Jasełek oraz Widowisk Okołoświątecznych

Miejsko – Gmienne Centrum Kultury w Rykach zaprasza zespoły, grupy teatralne z różnych środowisk oraz grup

wiekowych, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, z terenu miasta

i gminy Ryki do wzięcia udziału w Miejsko – Gminnym Przeglądzie Jasełek i Widowisk Okołoświątecznych

15 – 16 stycznia 2019r. od godz. 9.00

Kino „Renesans”

Pisemne zgłoszenie należy przesłać pocztą i-mailową centrumkultury.ryki@wp.pl lub dostarczyć osobiście do dnia 10 stycznia 2019r. do Miejsko – Gminnego Centrum Kultury

w Rykach ul. Warszawska 11.

REGULAMIN      KARTA ZGŁOSZENIA