Scena powiatowa Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych

Zapraszamy do kina „Renesans” na święto teatru!
Już 4 kwietnia odbędzie się Scena Powiatowa Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych!
Celem Przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego grup twórczych (do 18 roku życia) z terenu powiatu ryckiego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji teatralnej.
Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania tutaj:
http://mgck.ryki.pl/konkursy-i-przeglady/