Konkurs literacki Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO

Zachęcamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie literackim.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do poetów jeszcze nieznanych bądź mało znanych oraz debiutantów. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy.

Termin nadsyłania zgłoszeń to 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – decyduje data stempla pocztowego.

Organizatorami są, podobnie jak w poprzednich latach, Centrum Sztuki Mościce – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

Prace konkursowe oceni Jury Konkursu Poetyckiego w składzie: Józef Baran, prof. ndzw. UP dr hab. Marek Karwala, Beata Paluch oraz Adam Ziemianin.

Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych. Dodatkowo zostanie przyznanych 10 wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym.

Więcej informacji oraz regulamin znajdują się pod linkiem: http://www.csm.tarnow.pl/wydarzenie/491,malopolska-nagroda-zrodlo-2019

Informacji na temat Konkursu Poetyckiego udziela Biuro Organizacyjne: Anna Sadowska, tel. 14 633 46 11, e-mail: a.sadowska@csm.tarnow.pl