Spotkanie z lokalną historią – prawa wyborcze kobiet

Zapraszamy wszystkich miłośników historii i nie tylko na kolejne spotkanie z cyklu „Spotkanie z lokalną historią” organizowane w ramach projektu „A gdyby Jej nie było”.
27 października 2019 tematem będą prawa kobiet w czasach zaborów i w okresie odzyskiwania niepodległości – historia kobiet i ich sytuacja społeczna, a w szczególności uzyskanie przez kobiety praw wyborczych.
Jak wyglądało życie kobiet na początku XX wieku? Jak przyznanie praw wyborczych zmieniło ich sytuację? Jak zmieniły się postulaty walczących o prawa kobiet?
Te kwestie zostaną podczas wykładu o prawach kobiet w II RP, który wygłosi dla nas Pani dr hab. Katarzyna Sierakowska – profesor Instytutu Historii PAN.
Spotkanie odbędzie się 27.10.2019 o godz. 16.00 w Izbie Pamięci „Orlika” /budynek MGCK – wejście od strony USC/

Podczas spotkania odbędzie się wernisaż wystawy dokumentalnej „Nie!podległa – prawa wyborcze kobiet u progu niepodległości”, prezentująca historię walki o prawa kobiet od XVIII wieku aż do odzyskania niepodległości przez Polskę, a także sylwetki ośmiu pierwszych posłanek na sejm, wybranych w wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1919 roku.

Podczas wernisażu odbędzie się rekonstrukcja historyczna postaci pierwszych parlamentarzystek w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Bluszcz”

Wstęp wolny!

Projekt sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2020.