Dotyczy przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż wyposażenia w ramach projektu pn. „Modernizacja Kina Renesans w Rykach”

Dotyczy przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż wyposażenia w ramach projektu pn. „Modernizacja Kina Renesans w Rykach”

Znak sprawy: 1730/2019

Data zamieszczenia: 08.01.2020r.

Załącznik