52. Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w 52. Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy, które odbędą się w tym roku w Chełmie w dniach 21-24 maja.
Spotkania to impreza upowszechniająca teatr lalkowy oraz integrująca środowiska lalkarskie.
Zachęcam do zgłaszania zespołów teatralnych do udziału w wydarzeniu – zgłoszenia przyjmowane są do 6 kwietnia (karta zgłoszenia oraz regulamin w załączeniu).
Spotkania to również konkursy:
na plakat
na lalkę teatralną
Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są do 6 kwietnia (karta zgłoszenia oraz regulamin w załączeniu).
Organizowany jest również konkurs fotograficzny, na który zgłoszenia są przyjmowane do 11 maja drogą mailową do głównego koordynatora Spotkań (regulamin w załączeniu).
Zapraszam również do wzięcia udziału w wydarzeniu w roli obserwatora indywidualnego lub zespołowego – zgłoszenia do 20 kwietnia (karta obserwatora w załączeniu).
Zgłoszenia oraz pytania proszę kierować do koordynatora Spotkań:
Iwona Niewczas
tel. 784 415 284