Konkurs na tekst piosenki „Ryki – moja mała ojczyzna”

Konkurs na tekst piosenki „Ryki – moja mała ojczyzna” realizowany w ramach projektu „Wolność jest w nas” ze środków programu dotacyjnego „NIEPODLEGLA”.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do mieszkańców Gminy Ryki oraz „Przyjaciół Ryk”. Autorskie prace powinny tematycznie odnosić się do naszego regionu, opowiadać o miłości do miejsca, ludzi, podkreślać motyw naszej małej ojczyzny. Nagrodzony tekst zostanie wykorzystany do skomponowanej do niego muzyki i posłuży do przygotowania utworu finalnego, który zostanie zaprezentowany przez laureatów Konkursu Piosenki Patriotycznej podczas Koncertu Galowego w dniu 11.XI.2020r.

 

Prace przyjmowane będą do 19 czerwca w siedzibie MGCK

 

Regulamin, karta zgłoszenia oraz oświadczenie do pobrania – POBIERZ

 

Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, niezależnie od wieku,
2. Każdy uczestnik może przesłać do 3 tekstów,
3. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane, ani wykonywane. Muszą być to teksty
premierowe, powstałe w celach konkursu oraz prace indywidualne. Niedopuszczalne są prace
zbiorowe, gdzie autorem jest więcej niż jedna osoba.
4. W momencie wyboru jednej z kompozycji, jej twórca zadeklaruje przeniesienie, w sposób
nieograniczony, praw autorskich odnośnie wielokrotnego wykonania/emisji utworu konkursowego
na wszystkich polach eksploatacji, z pełnym zachowaniem przynależnych twórcy praw osobistych.
5. Konkursowe teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail
centrumkultury.ryki@wp.pl, bądź złożyć osobiście w siedzibie MGCK Ryki, ul. Warszawska 11
6. Do zgłaszanego tekstu należy dołączyć czytelnie wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2020r .Wyniki Konkursu zamieszczone będą na
stronie internetowej MGCK, stronach społecznościowych, oraz przekazane bezpośrednio do
autorów nadesłanych prac.