Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach podpisało umowę z Województwem Lubelskim…..

23 czerwca 2020 roku, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach podpisało umowę z Województwem Lubelskim na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021. Jako Partner KSOW, MGCK zobowiązało się do realizacji operacji pt. ,,Warsztaty, jarmark i zabawa ludowa’’. Dofinansowanie wynosi 53 233,00 zł. W ramach operacji odbędzie się szkolenie dla rolników, konkurs kulinarny oraz impreza plenerowa z jarmarkiem rękodzieła i zabawą ludową. Wydarzenie odbędzie się 23 sierpnia tego roku w Rykach, a jego celem będzie wdrażanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.