Wytyczne dotyczące funkcjonowania Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Rykach w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

W związku z wdrażaniem trzeciego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 informuję, że z dniem 1 czerwca 2020 roku, Miejsko-Gminne Centrum Kultury

w Rykach przywraca swoją działalność w ograniczonym zakresie i z zachowaniem reżimu sanitarnego rekomendowanego przez GIS oraz MKiDN.

Dyrektor MGCK w Rykach Donata Jurzysta-Łukasiak

SZCZEGÓŁY