Międzynarodowy Dzień Strażaka – Dzień Floriana

23 maja 2021 roku, w Owni, odbędzie się Międzynarodowy Dzień Strażaka – Dzień Floriana, którego organizatorem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Owni. Miejsko-Gminne Centrum Kultury jako współorganizator wystąpiło z wnioskiem o honorowy patronat Marszałka Województwa Lubelskiego nad tym ważnym wydarzeniem, podczas którego m.in. będzie miało miejsce poświęcenie i przekazanie nowego sztandaru OSP w Owni.