Podpisaliśmy umowę na realizację projektu ,,Wiejski Kramik Rozmaitości’

Dziś, w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, podpisaliśmy umowę na realizację projektu ,, Wiejski Kramik Rozmaitości”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 50 700,36 zł. W ramach tej operacji zrealizujemy imprezę plenerową w dniu 29 sierpnia br., konkurs kulinarny ,,Tradycja na talerzu” oraz szkolenie na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.