Pracownia Plastyczna

W Pracowni Plastycznej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury zrobiło się jesiennie. Zapraszamy na zajęcia w każdy czwartek!

14:00 „Plastyka dla Smyka”
(dzieci od 5 r. ż. do II klasy SP)

15.00 „Mała Akademia Rysunku”
(od III do V kl SP)

16.00 „Akwarelowe Love”
(od VI kl SP, młodzież i chętni dorośli)

18.00 „Ładne prace przy herbatce” raz w miesiącu
(twórczy relaks przy kawie bez dzieci po pracy 

MGCK Pałacyk /Pracownia Plastyczna/ ZAPISY I INFO w siedzibie MGCK tel. 81 865 16 16