XXII Przedszkolny Konkurs Recytatorski

Dzisiaj salę kina „Renesans”, wypełnili adepci pięknego mówienia. Za sprawą małych recytatorów z placówek przedszkolnych Gminy Ryki, na naszej scenie zagościły kotki, kolczaste jeże, koguty, jesienne wróżki. Powiało też grozą, na wieść o „Krwawym Rysiu”. Ale wszystko dobrze się skończyło. Poniżej przedstawiamy Protokół Jury i fotorelację.Protokół JuryXXII Przedszkolnego Konkursu Recytatorskiego przeprowadzonego w dniu 7 października 2021 r.

Jury w składzie :

1. Anna Żaczek – bibliotekarz PSP nr 1 w Rykach

2. Justyna Wojtaś – bibliotekarz MG Biblioteki Publicznej w Rykach

3. Joanna Zakrzewska – instruktor ds. teatru i żywego słowa MGCK w Rykach

po wysłuchaniu 31 recytatorów z 10 placówek oświatowo-wychowawczych z Gminy Ryki, postanowiło po raz pierwszy przyznać :

GRAND PRIX – Ewelinie Niezgodzie z PSP w Starej Dąbi oraz nagrodzić

ZŁOTYM DYPLOMEM :

1. Helenę Rafeld z SP nr 5 w Rykach

2. Alicję Zowczak – SP nr 1 w Rykach

3. Annę Kasprzak – SP nr 1 w Rykach

4. Magdalenę Basaj – PS w Moszczance

5. Zuzannę Chmielewską – PSP nr 1 w Rykach

6. Jana Gorzkowskiego – PSP nr 1 w Rykach

7. Klaudię Czmiel – PSP nr 2 w Rykach

8. Szymona Jońskiego – SP nr 2 w Rykach

9. Laurę Warowną – z SP nr 5 w Rykach

SREBRNYM DYPLOMEM:

1. Hannę Osial – SP nr 5 w Rykach

2. Dawida Janiszka – SP nr 1 w Rykach

3. Sylwię Maj – PS w Moszczance

4. Aleksandrę Pastuszkę – PS w Moszczance

5. Sandrę Paszkowską – PSP nr 1 w Rykach

6. Nikolę Waszczuk-Kazimierczak – ZPO w Starym Bazanowie

7. Karolinę Śpiewak – ZPO w Starym Bazanowie

8. Oskara Koźlaka – PSP w Starej Dąbi

9. Emilię Warowną – PSP w Starej Dąbi

10. Alicję Sadurę – PSP nr 2 w Rykach

11. Maję Kuchnio – PSP nr 2 w Rykach

Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy okolicznościowe i upominki, zaś laureaci nagrody rzeczowe wszystko ufundowane przez Organizatora Konkursu Miejsko- Gminne Centrum Kultury w Rykach.