Z ogromną radością informujemy…

Z ogromną radością informujemy, że nasze zespoły śpiewacze zostały nagrodzone w Wojewódzkim Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Dęblinie!!! Moszczanianki z Moszczanki Stokrotka z Oszczywilka