Zaduszki Historyczne

Wraz z Towarzystwem Przyjaciół Ryk, serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone ryckim nauczycielom, którzy odeszli, ale pozostawili po sobie wspomnienia, dorobek, osiągnięcia.


Byli to:
1. Antoszczak Władysław
2. Bełdyga Władysław
3. Błażejczyk Anna
4. Fall Piotr
5. Głodek Aleksandra
6. Kalata Jan
7. Korżyk Florentyna
8. Korżyk Władysław
9. Krzywoń Zofia
10. Kuchnio Ludwik
11. Maśkiewicz Cecylia
12. Okleja Krystyna
13. Osiński Marian
14. Potocka Stanisława
15. Prokurat Józef
16. Rogala Jan
17. Siemierzewicz Teresa
18. Tymczak Jadwiga
19. Tymczak Stanisław
20. Wojtkowski Grzegorz

Do nabycia będzie również nowy Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Ryk poświęcony wspominanym podczas wieczoru osobom.