Zmiany w obostrzeniach antycovidowych

Zmniejszenie do 30% limitu miejsc udostępnianych publiczności w kinach, teatrach, filharmoniach i operach oraz zakaz konsumpcji podczas seansu w kinie – to nowe obostrzenia antycovidowe, które wchodzą w życie 15 grudnia br. Do ww. limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego certyfikatu, negatywnego wyniku testu lub zaświadczenia o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowaną w Dzienniku Ustaw (poz. 2311), zmiany będą obowiązywały do 31 stycznia 2022 r. ​

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza następujące zmiany:

  1. W kinach obowiązuje limit 30 proc. obłożenia widowni, bez udostępniania miejsc siedzących obok siebie, oraz obowiązek zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków podczas seansu.
    • Do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego certyfikatu, negatywnego wyniku testu lub zaświadczenia o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19.
  2. Limit 30 proc. obłożenia widowni bez udostępniania miejsc siedzących obok siebie obowiązuje również w teatrach, operach, filharmoniach, domach i ośrodkach kultury, a także podczas koncertów i widowisk cyrkowych.
    • Do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko Covid-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego certyfikatu, negatywnego wyniku testu lub zaświadczenia o powrocie do zdrowia w związku z Covid-19.

Nadal obowiązuje limit jedna osoba na 15 m² w przestrzeniach zamkniętych bez wyznaczonych miejsc dla publiczności  – na koncertach, w domach kultury, bibliotekach, muzeach i galeriach sztuki.

Link do rozporządzenia https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000231101.pdf

Informacje: https://www.gov.pl/web/kultura/od-15-grudnia-obowiazuja-nowe-obostrzenia-antycovidowe