HARMONOGRAM SPOTKAŃ m-c styczeń, luty 2022r. – UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W RYKACH

Miejsko-Gminne Centrum Kultury – UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W RYKACH

UWAGA !!! Z uwagi na wspólne bezpieczeństwo prosimy wszystkich słuchaczy biorących udział w zajęciach o używanie maseczek podczas zajęć , dezynfekcję rąk oraz zachowanie bezpiecznej odległości.