Zajęcia plastyczne

Zajęcia w pałacu to poznawanie historii i zabytków, ale także twórcze upiększanie galerii.