Powiatowy Przegląd Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej ,, Śpiewający Słowik”

” Szanowni Państwo ! Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Rykach informuje, iż termin zgłoszeń na powiatowe eliminacje Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” zostaje przedłużony. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 1 kwietnia 2022 r. Serdecznie zachęcamy dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w festiwalu, który odbędzie się dnia 6 kwietnia o godz. 10.00 w sali Kina „Renesans”.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem oraz dokładne, czytelne wypełnienie karty zgłoszenia, którą należy dostarczyć do siedziby MGCK w Rykach osobiście lub przesłać mailowo w nieprzekraczalnym terminie do 1 mkwietnia 2022 roku.

Informacje i zgłoszenia : tel. 818651616, mail centrumkultury.ryki@wp.pl z dopiskiem ,,Śpiewający Słowik”.