Pracownia Plastyczna MGCK

Ognisty zachód słońca – pastela sucha w wykonały asy z siódmej klasy oraz Lampiony ze sznurka Uniwersytetu Trzeciego Wieku.