Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Rykach Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Zakup i dostawę sprzętu cyfrowego i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Rykach

Zapytanie ofertowe nr: 756/2022

Data zamieszczenia: 22.06.2022r.

Protokół z wyboru wykonawcy

Informacja o wyborze oferty