Festiwal Kultury Ludowej „Sobótka nad Wieprzem”

Jak co roku, dnia 25.06 zapłonęło największe ognisko w Polsce ! 🔥🤩🌺

Festiwal Kultury Ludowej „Sobótka nad Wieprzem” dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022.

Celem zadania było wzmacnianie lokalnej tożsamości kulturowej poprzez upowszechnianie wiedzy na temat tutejszych tradycji ludowych. Podczas realizacji zadania zainteresowaliśmy mieszkańców lokalnymi tradycjami, wielu z nich zaangażowało się w organizacje imprezy. Współpraca osób w różnym wieku umożliwiła przekazanie tradycji lokalnej młodym ludziom. Wydarzenie przyciągnęło wielu odbiorców z różnych kręgów społecznych skupiając ich wokół różnorodnych przejawów lokalnej kultury ludowej. Dzięki realizacji zadania lokalna społeczność miała okazję się zaktywizować do działania na rzecz kultury oraz wzajemnie integrować. Celem zadania było także rozwijanie amatorskiej twórczości artystycznej wśród mieszkańców. Kilkudniowy festiwal nawiązywał do tradycji ludowych charakterystycznych dla naszego regionu.

Główna część Festiwalu odbyła się w sobotę, 25.06 w Bobrownikach. Odbył się wtedy występ lokalnej wokalistki Lidii Capały, występ Zespołu Tańca Ludowego „Ryki” + taniec chodzony z uczestnikami warsztatów i publicznością, występ Koła Gospodyń Wiejskich w Bobrownikach. Nie zabrakło regionalnych potraw z ryb, tradycyjnego wicia wianków, poszukiwania Kwiatu Paproci, dmuchańców, animacji dla dzieci i konkursów.

Główną gwiazdą wieczoru, był zespół muzyczny Redlin oraz spektakl Teatru Ognia „Antidotum”.✨🔥

Sobotnia część Festiwalu została poprzedzona warsztatami wicia wianków, warsztatami zielarskimi oraz warsztatami śpiewu ludowego, w których z wielką przyjemnością brało udział wielu uczestników w różnym wieku oraz z różnych kręgów społecznych. Warsztaty odbyły się na zasadzie ciekawych zajęć, na których uczestnicy poznali specyfikę oraz mogli spojrzeć w głąb swojej duszy dotykając różnorodnych doświadczeń.

Konkurs kulinarny na „Potrawę Regionalną z Ryb ” oceniło jury w składzie:

1.Pan Jarosław Żaczek

2.Pani Monika Krawczyk

3.Pan Zbigniew Jończyk

Po degustacji 6 potraw, postanowiło przyznać”

I MIEJSCE -Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu

II MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w Bobrownikach

III MIEJSCE – Sołectwo Krasnogliny

oraz wyróżnić: Sołectwo Bobrownik, Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi i Ludzi w Zalesiu, Koło Gospodyń Wiejskich Krasnogliny

Konkurs na „Najpiękniejszy Wianek” oceniło jury w składzie:

1.Pan Jarosław Żaczek

2.Pani Anna Wojdat

3. Pan Zbigniew Jończyk

po obejrzeniu 3 prac, jury postanowiło przyznać:

I MIEJSCE – Pola Piesio

II MIEJSCE – Kaja Brzujszczak

III Miejsce – Maja Brzujszczak

W konkursie na „Poszukiwanie Kwiatu Paproci ” kwiat odnalazła: Maja Kalińska

Serdecznie gratulujemy uczestnikom!