Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Rykach ogłasza nabór na stanowisko – Instruktor Animator Kultury

Najważniejsze zadania:

1. animowanie mieszkańców i organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Ryki

2. planowanie kalendarza imprez i propozycji programowych Miejsko-Gminnego Centrum Kultury

3. przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć, wydarzeń, konkursów, warsztatów, wernisaży, koncertów

4. prowadzenie zajęć artystycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i seniorami

5. inicjowanie działań amatorskiego ruchu artystycznego

6. realizacja projektów kulturalnych

7. nawiązywanie współpracy z instytucjami , placówkami szkolnymi i  środowiskiem artystycznym

8. promocja działalności Miejsko-Gminnego Centrum Kultury

Wymagania:

1. wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe kierunkowe lub w trakcie studiów (animacja kultury, kulturoznawstwo, animacja społeczno-kulturalna, pedagogika );

2. zainteresowania artystyczne;

3. predyspozycje do pracy w środowisku lokalnym;

4. predyspozycje lub doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalno-oświatowej;

5. umiejętność obsługi komputera i urządzeń  biurowych;

6. umiejętność redagowania tekstów promocyjno- informacyjnych w social mediach;

7. dyspozycyjność, gotowość do pracy o różnych porach dnia, w różne dni tygodnia;

8. prawo jazdy kat. B

Predyspozycje osobowościowe:

 • samodzielność i zaangażowanie;
 • odpowiedzialność, rzetelność, skrupulatność;
 • kreatywność, pomysłowość;
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista;
 • dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność pracy w zespole;
 • duża motywacja do pracy;
 • nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności;
 • umiejętność pracy ze zróżnicowanymi wiekowo grupami (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy);

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • udział w ciekawych i różnorodnych projektach kulturalnych;
 • współuczestniczenie w kreowaniu docelowego kształtu i oferty kulturalnej
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwoju zawodowego;
 • odpowiednie stanowisko i miłą atmosferę w pracy;

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, a także podpisanego oświadczenia z klauzulą RODO na adres: Miejsko – Gminne Centrum Kultury ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki lub dostarczenie osobiście w terminie do 5 lipca 2022 roku.