Niedawno zakończyliśmy realizację ważnego dla nas projektu pn. Kultura na miarę XXI wieku realizowanego w ramach programu Konwersja cyfrowa domów kultury.

Niedawno zakończyliśmy realizację ważnego dla nas projektu pn. Kultura na miarę XXI wieku realizowanego w ramach programu Konwersja cyfrowa domów kultury. Oprócz doposażenia instytucji w nowoczesny cyfrowy sprzęt, odbyliśmy szereg szkoleń w celu podnoszenia kompetencji. Jedno z nich odbyło się 29 czerwca, a jego tematem bylo Budowanie marki w sieci.

#Konwersjacyfrowadomówkultury

#NCK