DOŻYNKI GMINNE

Dożynki Gminne to bardzo ważne wydarzenie mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi, aktywizację mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego promującego lokalną aktywność, w tym twórczość kulturalną i artystyczną. Jest to doniosła uroczystość, która w bardzo dużym stopniu integruje społeczność, tak aby wspólnie podziękować za dar plonów ziemi.
Dożynki są również wyrazem podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę na roli.
Wzorem lat ubiegłych, tegoroczne Dożynki mają bardzo ciekawy i pełen atrakcji program. Rozpoczną się Mszą Św. Dziękczynną, następnie korowód dożynkowy przejdzie z Kościoła Najświętszego Zbawiciela w Rykach na teren zespołu pałacowo- parkowego, gdzie odbędą się dalsze uroczystości związane z ceremoniałem przekazania chleba, konkurs na najpiękniejszy wieniec, konkurs kulinarny, występy lokalnych zespołów śpiewaczych, występy Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego Ryki i Zespołu Tańca Ludowego Ryki wraz z Kapelą RYKOWIACY. Na zakończenie dnia koncert zespołu RED LIPS.