Przegląd Piosenki Patriotycznej

W dniu 26 października 2022 r. całe kino „Renesans” rozbrzmiało piosenką patriotyczną – odbył się Przegląd Piosenki Patriotycznej pod honorowym patronatem Burmistrza Ryk Pana Jarosława Żaczka.

Jury w składzie: Tomasz Antolak oraz Weronika Falenta-Brodowska, po wysłuchaniu wszystkich występujących postanowili nagrodzić następujące osoby :

w kategorii przedszkolnej

I miejsce : Iga Stoń

w kategorii klasa I-IV szkoła podstawowa

I miejsce : Julia Gajewska oraz Alicja Zaręba

II miejsce : Marysia Holaś

III miejsce : Maksymilian Filipek

w kategorii klasa V-VIII szkoła podstawowa

I miejsce : Nikodem Kamiński

II miejsce : Róża Jońska

w kategorii szkoły średnie

I miejsce : Paulina Piwońska

II miejsce : Martyna Wieczorek

III miejsce : Eliza Łukasiak

w kategorii chóry i zespoły

dziecięce :

I miejsce : Zespół wokalny „Echo”

II miejsce : Zespół wokalny z Zespołu Placówek Oświatowych w

Starym Bazanowie

III miejsce : Zespół wokalny z Zespołu Placówek Oświatowych w

Rososzy

dorośli:

I miejsce : Chór Seniora „Relaks”

II miejsce : Zespół śpiewaczo – obrzędowy „Karczmiska” z

Leopoldowa

III miejsce : Zespół wokalny „Stokrotka” z Oszczywilka

Gratulujemy !!!