Eliminacje do Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie

14.05.2023 r na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy Centrum Kultury i Sportu w Rykach odbyły się Eliminacje do Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie organizowanego przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie , Biuro Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.
Jury w składzie:
1. Prof. dr hab. Jan Adamowski – lingwista, folklorysta, badacz kultury regionalnej i antropolog kultury. Pola zainteresowań: język, styl i genologia folkloru, obrzędy i rytuały, kultura regionalna, współczesne pisarstwo ludowe, wschodnie pogranicze kulturowe, niematerialne dziedzictwo kulturowe, ludowa pobożność, elementy komunikacji niewerbalnej
2. dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL – kulturoznawca, etnomuzykolog, polonista, muzyk. Kierownik Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii (Inos, WNH KUL)
3. Piotr Czyryk – muzyk, Instruktor Biura Wojewódzkiego Ośrdka Kultury Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, drugi dyrygent Chóru Chłopięcego Słowiki Lubelskie

po wysłuchaniu 8 podmiotów wykonawczych, w tym 7 zespołów śpiewaczych i 1 solistki śpiewaczki, postanowiło przyznać nominacje na Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych odbywający się 28 maja 2023 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie następującym wykonawcom:
Zespół Śpiewaczy Kawęczyn
Zespół Śpiewaczy „Moszczanianki”
Zespół Śpiewaczy „Czerniczanki”
Zespół Śpiewaczy „Babeczki” z Zawitały
Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich z Oszczywilka „Stokrotka”

Wszyscy uczestnicy Regionalnego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych otrzymali nagrody finansowe i rzeczowe ufundowane przez Gminę Ryki.
Cieszymy się, że aż pięć zespołów zostało nominowanych do Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie, które odbędą się 28 maja 2023 roku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Laureaci eliminacji w Lublinie będą reprezentować województwo lubelskie podczas 57. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym ( 22-25 czerwca). Trzymamy mocno kciuki za nasze reprezentantki. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy zaprezentowali się podczas Przeglądu.