Eliminacje Powiatowe do 42. Małego Konkursu Recytatorskiego

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w Eliminacjach Powiatowych do 42. Małego Konkursu Recytatorskiego, które odbędą się 31.05. 2023 roku, o godz. 10.00 w kinie Renesans w Rykach.

W konkursie obowiązuje podział na następujące kategorie wiekowe:

− uczniowie klas I-III,

− uczniowie klas IV-VI,

− uczniowie klas VII-VIII.

Recytatorzy prezentują jeden dowolnie wybrany tekst – wiersz lub fragment prozy, dopuszczalny jest również uzasadniony kolaż tekstów. W przypadku prezentacji fragmentu prozy dopuszczalne są skróty.

Uczestnik zgłasza repertuar nieprezentowany w innych konkursach ani w poprzednich edycjach MKR. Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych etapach konkursu. Łączny nieprzekraczalny czas prezentacji wynosi 5 minut.

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres: centrumkultury.ryki@wp.pl lub dostarczyć do siedziby CKiS w Rykach przy ul. Warszawskiej 11 do 24 maja br. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. Wszystkie dokumenty są dostępne w załącznikach.