KONKURS PLASTYCZNY „MATKO MA”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym ” Matko Ma”, organizowanym przez Centrum Kultury i Sportu w Rykach. Konkurs adresowany jest dla uczniów przedszkoli oraz szkół podstawowych do 8 klasy (włącznie) z  terenu gminy Ryki. Celem Konkursu jest:

–             rozwijanie związków uczuciowych i emocjonalnych u dzieci ,

–             ukazywanie macierzyństwa jako wartości umacniającej więzi rodzinno-społeczne,

–             uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata,

–             możliwość zaprezentowania swoich prac szerszej publiczności,

–             promowanie plastyki jako jednej z wypowiedzi artystycznej,

–             rozwijanie wrażliwości artystycznej,

–             inspiracja do malowania .

Zadaniem uczestników Konkursu jest dostarczenie pracy plastycznej – obrazu przedstawiającego matkę we wszelkiego rodzaju rozumieniu tego słowa, np. matka jako nasza rodzicielka, matka ziemia, Matka Boska itp.
Prace powinny być wykonane w formacie A3 z wykorzystaniem techniki płaskiej, z użyciem farb, kredek, pasteli.

   Jeden uczestnik dostarcza jedną pracę plastyczną.

Podpisane prace należy dostarczyć wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową do: 

Centrum Kultury i Sportu w Rykach

ul. Warszawska 11

08-500 Ryki

Prace można składać od 15 do 22 maja 2023 roku w godzinach 8.00 – 16.00. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie zostaną ogłoszone 28 maja 2023 roku podczas finału I Festiwalu Piosenki Religijnej.  Informacja o wynikach zostanie  również zamieszczona na facebooku CKiS oraz na stronie internetowej CKiS: www.mgck.ryki.pl. Regulamin, karta zgłoszeniowa oraz klauzula informacyjna są dostępne w załącznikach do pobrania poniżej.