Konkursy dla dzieci pod nazwą ‘Z rybką za Pan Brat” oraz „Złap rybkę”

Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie organizuje konkursy dla dzieci pod nazwą ‘Z rybką za Pan Brat” oraz „Złap rybkę”. Głównymi założeniami konkursów jest upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o rybach słodkowodnych żyjących w naturalnym środowisku w stawach, jeziorach, rzekach oraz innych akwenach.

Zgłoszenia prac do konkursów należy dokonać na stosownych formularzach w terminie do dnia 31 lipca 2024 r. Prace można nadsyłać za pośrednictwem poczty: na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem: Konkurs „Z rybką za Pan Brat” lub „Złap Rybkę”, można również dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, czynnej poniedziałek-piątek w godzinach 7.30-15.30.

Konkursy mają charakter edukacyjny i mają na celu przedstawienie swoich pasji związanych z rybami i wędkarstwem, a także przybliżenie ciekawych historii, wypraw i przygód oraz podzielenie się wiedzą związaną ze zwyczajami z życia ryb. Mile widziane będzie zaprezentowanie ciekawostek w przedmiotowej tematyce np. które ryby żyją najdłużej, są największe, rzadko występują lub są pod ochroną. Organizowane konkursy przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-15 lat, zamieszkujące województwo lubelskie.

Dla laureatów i uczestników konkursów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy oraz wyróżnienia.

Regulaminy konkursów oraz karty zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej:

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących konkursów prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich tel. 81 44 16 532.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane dzieci do udziału w konkursach!