KONKURS KULINARNY „SMAKUJ NA TALERZU”

Centrum Kultury i Sportu w Rykach oraz Gmina Ryki zapraszają Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia z Terenu Gminy Ryki do wzięcia udziału w konkursie kulinarnym ,,Smakuj na talerzu”

CELE KONKURSU:

1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji kulinarnych regionu oraz popularyzowanie tradycji ludowej.
2. Podniesienie świadomości mieszkańców na temat lokalnego dziedzictwa kulinarnego i kulturowego.
3. Inspirowanie mieszkańców gminy do poszukiwań tradycyjnych receptur kulinarnych i aktywizowanie do aktywności społecznej.
4. Upowszechnianie wiedzy o lokalnych potrawach i przepisach regionalnych.

ZASADY KONKURSU:

1. Organizatorami Konkursu są Centrum Kultury i Sportu w Rykach oraz Gmina Ryki.
2. Przedmiotem Konkursu jest zaprezentowanie na stoisku promocyjnym KGW/stowarzyszenia własnoręcznie przygotowanej potrawy z wykorzystaniem lokalnych produktów i w oparciu o własną recepturę.
3. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Ryki oraz stowarzyszeń z terenu Gminy Ryki skupiających osoby z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. ochrona dziedzictwa kulturowego oraz promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji, w tym kulinarnych, rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
4. Uczestnicy Konkursu przygotowują jedną potrawę.
5. Zdjęcia potraw konkursowych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.mgck.ryki.pl oraz w mediach społecznościowych facebook.com/mgckryki.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU:

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy złożyć wypełnioną Kartę Zgłoszeniową osobiście w siedzibie Centrum Kultury i Sportu w Rykach ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki lub przysłać na adres: ckis@ryki.pl do 09.08.2024 roku oraz zaprezentować potrawę na przygotowanym stoisku w dniu 18.08.2024 r. podczas Dożynek Gminnych w Rykach.

Regulamin i Karta zgłoszeń dostępne poniżej: