Budynek Sanepidu w Rykach

W tym budynku w pierwszych latach sowieckiej okupacji znajdowała się siedziba UB, MO, NKWD,
w której więziono, torturowano i wyprowadzano więźniów na komunistyczne procesy pokazowe
oraz na miejsca egzekucji.

Cześć i Chwała Bohaterom Żołnierzom Wyklętym z szeregów AK-WiN Podkomendnym Majora Mariana Bernaciaka „Orlika”

Leonowi Krukowi „Ostowi”
Edwardowi Przybyszowi „Nowinie”
Janowi Filipkowi „Gilzie”
Ksaweremu Kamarykowi „Kamarkowi”
Władysławowi Warownemu „Dębowi”
Adamowi Zdrojewskiemu „Sępowi”

i wszystkim innym patriotom polskim – więźniom i ofiarom

komunistycznej katowni w Rykach
W setną rocznicę odzyskania Niepodległości

11 listopada 2018 roku
Patrioci Polscy z Ziemi Ryckiej