II ETAP

Głównym celem zadania było zaangażowanie w życie kulturalne osób, które dotychczas najmniej licznie uczestniczyły w wydarzeniach i działalności kulturalnej. Jak wynika z przeprowadzonej diagnozy, są to osoby w wieku 25-45 lat i młodzież oraz osoby o utrudnionym dostępie do oferty kulturowej, w tym oferty MGCK.

Cel ten został zrealizowany – inicjatywy skierowane były do osób młodych i wieku produkcyjnym – rodziców małych dzieci oraz mieszkańców obszarów zdegradowanych społecznie, co wpisuje się zakładany cel włączenia się w realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki.

Zrealizowaliśmy także założenie współpracy z lokalnymi liderami i organizacjami działającymi oddolnie – inicjatywy pochodziły od miejscowych pasjonatów historii, osób działających społecznie, ale także z organizacjami, np. Kołami Gospodyń Wiejskich. Osoby te miały dużą motywację do działania, ale wymagały wsparcia organizacyjnego ze strony bardziej doświadczonego partnera. Dzięki tej współpracy inicjatorzy projektów nabyli wiedzę w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych i motywację do realizowania kolejnych projektów lokalnych.

Realizacja inicjatyw przyczyniła się nie tylko do zwiększenia aktywności działających już w środowisku osób, ale także osób z ich otoczenia – mieszkańców miejscowości, w których inicjatywy były realizowane, którzy zaktywizowali się, a przede wszystkim bardzo zintegrowali wokół swoich projektów. Ma to dla lokalnego środowiska bardzo duże znaczenie.

Realizacja zadania przyczyniła się także do zmiany postrzegania domu kultury – obecnie więcej osób wie o działalności MGCK – zwiększyła się ilość osób uczestniczących w codziennej ofercie proponowanej przez MGCK, ale także ilość osób, które chciałyby podjąć współpracę w realizacji własnych projektów kulturalnych.

Dzięki przeprowadzeniu zadania nasz dom kultury poszerzył ofertę o działania atrakcyjne i bardziej odpowiadające na potrzeby odbiorców. Odkryliśmy lokalne talenty i pasje mieszkańców, a oni przestrzeń do ich realizacji.

Zadanie polegało na realizacji 6 wybranych w konkursie inicjatyw mieszkańców. Inicjatywy były realizowane równolegle w terminie od 30.07.2021 do 13.11.2021.

Inicjatywa „Pogodne strofy lata” miała na celu motywowanie mieszkańców do dzielenia  się swoją twórczością. Zorganizowano Konkurs Literacki, do którego zgłosiło się 14 osób w różnym wieku. Powołana Komisja przyznała 7 nagród i 7 wyróżnień, które zostały wręczone podczas Koncertu. Na podstawie zgłoszonych tekstów wydany został tomik poezji „Pogodne strofy lata”, w którym zawarto wszystkie zgłoszone do Konkursu wiersze. Podczas Koncertu podsumowującego autorzy nagrodzonych prac czytali swoje wiersze. Wszyscy wykonawcy otrzymali tomiki poezji, a na zakończenie wysłuchali recitalu Michała Pastuszaka – muzyka, pisarza, kompozytora i autora tekstów.

Inicjatywa „Tańcowała Igła z Nitką” polegała na organizacji warsztatów krawieckich dla mieszkańców Oszczywilka. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Panie szyły rzeczy codziennego użytku: fartuszki, rękawice kuchenne, kosmetyczki, poszewki na poduszkę, torby na zakupy, aby na koniec uszyć stroje ludowe. Po warsztatach została zorganizowana impreza integracyjna podsumowująca. Panie z KGW z Oszczywilka zaprezentowały się we własnoręcznie uszytych strojach ludowych, wykonując krótki program artystyczny. W programie imprezy była prezentacja multimedialna zdjęć z warsztatów krawieckich i omówienie elementów stroju ludowego. Zorganizowana także była potańcówka na ludowo.

Inicjatywa „Ocalić od zapomnienia” realizowana była w Sierskowoli i polegała na odtworzeniu i utrwaleniu historycznych nazw różnych części miejscowości na podstawie archiwalnych map i zdjęć oraz wspomnień mieszkańców. Podczas realizacji organizowano spotkania wspomnieniowe z najstarszymi mieszkańcami, wywiady, warsztaty historyczne dla młodzieży, spacery historyczne i zwiedzanie wsi – w tym miejscowego skansenu, historyczną grę terenową, stworzono historyczną wystawę plenerową oraz opracowano materiały edukacyjne w formie broszur z historią miejscowości. Inicjatywę zakończyło uroczyste odsłonięcie wystawy i spotkanie z mieszkańcami.

Inicjatywa „Niech się plecie” KGW w Krasnoglinach polegała na organizacji cyklu 16h warsztatów wikliniarskich, podczas których mieszkańcy Krasnoglin uczyli się wyplatać kosze wiklinowe oraz wykonywali obiekty żywej małej architektury ogrodowej ze świeżej wikliny, m.in. płotki, pergole i inne nasadzenia wokół świetlicy wiejskiej. Projekt podsumowała impreza integracyjna z muzyką na żywo i ogniskiem.

Inicjatywa „Razem przez zioła, naturę, tradycję i obrzędy” obejmowała cykl spotkań i warsztatów, wśród których znalazły się: warsztaty Ziołowa Spirala – nasadzenia z ziół, warsztaty tworzenia naturalnych kosmetyków 

Uczestniczki spotkania od razu użyły przygotowanych kosmetyków, zabrały też po dwa słoiczki do domowego użytku, warsztaty pieczenia tradycyjnego chleba na zakwasie, wykład nt. symboliki ołtarzy i kapliczek, warsztaty haftu tradycyjnego oparte na motywach roślinnych połączone z wykładem n/t tradycji i obrzędów.

Inicjatywa „Bajki mojego dzieciństwa”  obejmowała 3 projekcje filmu w Kinie „Renesans” dla dzieci i rodziców, 2 rodzinne warsztaty plastyczne – postaci z różnych bajek, międzypokoleniowe kino w przedszkolu i wywiady z dziadkami i rodzicami o bajkach z dzieciństwa, warsztaty teatralne dla rodziców oraz koncert finałowy i premierę spektaklu „Czerwony Kapturek”.

Zakończeniem projektu było spotkanie w dniu 12.11.2021 podsumowujące realizację inicjatyw oraz wspólna ewaluacja projektu.