Kobieta okiem artysty

kobiety_foto_plakat

Organizatorem projektu jest

MIEJSKO – GMINNE CENTRUM KULTURY W RYKACH.

KOBIETA OKIEM ARTYSTY”

Celem projektu jest prezentacja twórczości artystów fotografów związanej z tematem. Wydarzenie ma charakter otwarty i jest skierowany do wszystkich fotografujących, mieszkańców Gminy Ryki oraz osób związanych z Rykami poprzez pracę, szkołę czy też studia i nie ma charakteru konkursu. Jednakże MGCK zastrzega sobie prawo wyboru najlepszych prac, które będą zaprezentowane podczas wystawy.

Na fotografii należy uchwycić charakterystyczne momenty, nastrój i okoliczności, w jakich znajdują się kobiety w ich codziennym życiu, podczas pracy i czasie wolnym. Nie powinien więc być to portret.

Jeden autor może przysłać maksymalnie 5 prac Każda praca musi mieć wyraźnie oznaczony sposób ekspozycji. Zdjęcia należy przygotować w formie cyfrowej, dostarczyć zapisane na płycie CD, DVD do siedziby MGCK w Rykach, ul Warszawska 11. Format pracy A3. Pliki muszą być podpisane nazwiskiem, imieniem i numerem (np. nowak.joanna.fot1.jpg) i zapisane w formacie jpg. Jeden z plików powinien zawierać adres mailowy oraz nr telefonu autora. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac – 3 marca 2017 roku.

Przesyłając prace na konkurs autor oświadcza, że jest autorem nadesłanych prac i posiada do nich wszelkie prawa oraz udziela Organizatorowi prawa do wykorzystania prac w celach wystawienniczych, wydawniczych i promocyjnych związanych z realizacją projektu, oraz działań promocyjnych MGCK w Rykach.

Jury powołane przez Organizatora zakwalifikuje prace do zaprezentowania na wystawie, o czym poinformujemy mailowo lub telefonicznie do 8 marca 2017.

Otwarcie wystawy odbędzie się 10 marca 2016 roku, w sali w Galerii MGCK (pałac) ul. Warszawska 11 w Rykach.

 

regulamin_foto_kobiety

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *