Konkursy i przeglądy

Instrukcja obsługi kalendarza :):

wkrótce – oznacza, że jeszcze nie została ustalona data i nie ma jeszcze regulaminu i karty zgłoszenia

rok przy dacie – jest punktem kontrolnym, czy dany termin jest aktualny 🙂

 


STYCZEŃ

Przegląd „Około świąteczny” – Jasełka

Przegląd, którego celem jest przybliżenie wydarzeń religijnych i historycznych oraz klimatu związanego z przygotowaniem Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, skierowany do różnych środowisk oraz grup wiekowych (od przedszkoli do szkół średnich) z terenu gminy Ryki.

Termin: 15-16 stycznia 2019

REGULAMIN                                 KARTA ZGŁOSZENIA


STYCZEŃ

Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek

Przegląd skierowany do solistów oraz zespołów kolędniczych z placówek oświatowo – wychowawczych wszystkich typów szkół. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, wartości chrześcijańskich oraz rozbudzenie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek.

                                    Termin: 20 stycznia 2019

REGULAMIN                                           KARTA ZGŁOSZENIA


LUTY

Powiatowy Przegląd Młodych Instrumentalistów 

Konkurs skierowany do uczniów wszystkich typów szkół, domów kultury oraz Ognisk Muzycznych z powiatu ryckiego. Celem Konkursu jest prezentacja umiejętności i dorobku muzycznego wykonawców oraz pobudzenie aktywności muzycznej.

Termin: 28 lutego 2019

REGULAMIN                                                       KARTA ZGŁOSZENIA


MARZEC

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób starszych (również dorośli) z powiatu ryckiego. Konkurs prowadzony jest w formie czterech turniejów: TURNIEJ RECYTATORSKI , TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA , WYWIEDZIONE ZE SŁOWA, POEZJA ŚPIEWANA

Termin: 14 marca 2019

REGULAMIN

OKR-Karta_Uczestnika_Recytacja-wywiedzione-ze-słowa

OKR-Karta_Uczestnika_Poezja_śpiewana

OKR-Zgoszenie-Teatr-jednego-aktora


MARZEC

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

„Przebudzeni do życia”

Konkurs skierowany do uczniów III klasy gimnazjum  oraz  VII i VIII klasy szkoły podstawowej z terenu powiatu ryckiego. Młodzież prezentuje dwa utwory literackie: wiersz i fragment prozy.

Termin: 14 marca 2019

REGULAMIN                                       KARTA ZGŁOSZENIA


KWIECIEŃ

Scena powiatowa Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych

Celem Przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego grup twórczych (do 18 roku życia) z terenu powiatu ryckiego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji teatralnej.

Termin: 17 kwietnia 2019

REGULAMIN                                          KARTA ZGŁOSZENIA


MAJ

Mały Konkurs Recytatorski

Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych z powiatu ryckiego, mający na celu popularyzację literatury dziecięcej oraz troskę o kulturę słowa.

Termin: 14 maja 2019

REGULAMIN                         KARTA ZGŁOSZENIA


Maj

Miejsko – Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej

Przegląd dla najmłodszej grupy wiekowej (3 – 6 lat), którego celem jest promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz możliwość kontaktu z profesjonalną sceną.

Termin: 29 maja 2019

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA


Marzec/Kwiecień

Konkurs powiatowy Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”

Przegląd skierowany jest wyłącznie do solistów w wieku od 6 do 20 lat. Celem jest prezentacja dorobku artystycznego solistów, popularyzacja śpiewania piosenek i ukierunkowanie właściwego doboru repertuaru promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej oraz promocja piosenki polskiej (polskie teksty, polscy kompozytorzy).

Termin: 27 marca 2019 (powiatowy)– zgłoszenia do 22 marca 2019

8-9 kwietnia 2019 (wojewódzki)

REGULAMIN                                                       KARTA ZGŁOSZENIA


MAJ

Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych Eliminacje rejonowe

Pod patronatem Burmistrza Ryk

Termin: 5 maja 2019 (godz.14.00)

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

 


PAŹDZIERNIK

Przedszkolny Konkurs Recytatorski

Tematycznie związany z twórczością wybranego poety konkurs recytatorski skierowany do przedszkoli z terenu gminy Ryki, mający na celu wyłonienie Złotej i Srebrnej Dziesiątki najlepszych recytatorów.

Termin: 24 października 2018

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA


                        LISTOPAD

Jesienny Konkurs Recytatorski

Konkurs skierowany do uczniów wszystkich typów szkół i dorosłych. Zawsze z przesłaniem wybranego poety. Jego celem jest uruchomienie wyobraźni recytatora poprzez wybór odpowiedniego repertuaru i jego interpretację.

Termin: 06 listopada 2018

Karta zgłoszenia oraz Regulamin