Krzyż nad Buksą

Krzyż upamiętniający miejsce egzekucji czterech żołnierzy AK-WiN dokonanej 15 stycznia 1947 r. po pokazowym procesie komunistycznym w Rykach, który został przeprowadzony w budynku dzisiejszego Kina „Renesans”. Podczas tego pokazowego procesu sądzono 9 żołnierzy „Orlika”. Sędziowie Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie skazali na śmierć Jana Filipka „Glizę” z Kawęczyna, Stefana Kamarka, Władysława Warownego „Dęba” z Dąbi oraz Adama Zdrojewskiego „Sępa” z Żabianki. Po dwóch godzinach od wydania wyroku zaprowadzono ich za budynek MO i UB (dzisiejsza siedziba SANEPID) i tam rozstrzelano, ciała grzebiąc nad stawem Buksa. Pozostali sądzeni w tym procesie – Zofia Gągałówna, Jadwiga Narajczyk, Kazimierz Filipek, Stanisław Mardoń i Arkadiusz Olek zostali skazani na kary 5-6 lat więzienia.

Krzyż postawiony i poświęcony został 11 listopada 1990 r. staraniem Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Rykach.

Msza Św Żałobna 31.07.1947 w kościele w rykach za-zamordowanych 15.01.1947