guzik.png, 360B

ZESPÓŁ ŚPIEWACZO – OBRZĘDOWY „PELAGIA”

Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy „PELAGIA” z towarzysząca mu Kapela Ludową „Małe Mazowsze” ppowstał w 1993 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach - Gminna Ryki, Powiat Rycki, Województwo Lubelskie. Ówczesną przewodniczącą była Pani Halina Piwońska, która do dnia dzisiejszego pełni tą funkcję. Opiekunem i instruktorem zespołu jest Paweł Warowny [kulturoznawca, folklorysta, etnograf] instruktor z Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Rykach. Z ramienia zespołu opiekę nad grupą od strony muzycznej sprawuje Pani Krystyna Żaczek.

Jednym z podstawowych celów zespołu jest ocalenie od zapomnienia dawnych obrzędów, zwyczajów oraz pieśni ludowych. I tak na podstawie zebranych informacji od najstarszych mieszkańców Karczmisk i okolic, panie własnoręcznie napisały scenariusze i stworzył widowiska obrzędowe, w których wraz ze swymi mężami i dziećmi zagrały jako aktorki, oto kilka tytuły niektórych z nich:

 • „Wesele”
 • „Dożynki”
 • „Herody”
 • „Pranie”
 • „Zastanów się o człowiecze na chwilkę małą…” obchody dawnej
  Drogi Krzyżowej

Grupa Obrzędowa prezentowała swoje widowiska z powodzeniem na różnych przeglądach i konkursach zdobywając liczne nagrody, min:

 • w 1995 II miejsce na VII Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości
  Artystycznej Wsi
 • w 1999 III miejsce na X Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości
  Artystycznej Wsi

Zespół „PELAGIA” w swoim repertuarze posiada także niezliczoną liczbę pieśni:

 • Pieśni Ludowe z północnej części Mazowsza Leśnego [śpiewane
  gwarą]
  : ballady, przyśpiewki, rekruckie, kołysanki,pieśni miłosne,
  żartobliwe, pieśni dziadowskie, pieśni obrzędowe (Weselne, Pogrzebowe,
  Chrzcinne, Żniwne – dożynkowe, Sobótkowe, Kolędy życzące)
 • Pieśni religijne: w tym także pieśni ludowe śpiewane gwarą: wielkopostne
  [w tym droga krzyżowa], kolędy, pastorałki, wielkanocne, maryjne,
  do Pana Jezusa, do Świętych
 • Pieśni partyzanckie z okresu I i II Wojny Światowej
 • Piosenki Biesiadne

Swoim bogatym repertuarem od szeregu lat zespół uświetnia różnego rodzaju imprezy o zasięgu nie tylko powiatowo – gminnym, ale także wojewódzkim oraz ogólnokrajowym. Repertuar dobierany jest do rodzaju imprezy – co gwarantuje dobra zabawę publiczności.

Zespół śpiewaczy bierze udział w licznych konkursach i przeglądach godnie reprezentując swoja miejscowość oraz cała gminę. Rok 2010 to pasmo sukcesów – PELAGIA zdobyła następujące nagrody:

 • „Wyróżnienie specjalne” na I Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów
  i Grup Kolędniczych w Lublinie - 10.01.2010
 • Nominacja w kategorii „Zespół folklorystyczny” [jako jedyny z całego
  województwa] na Ogólnopolski Przegląd „ARS 2010” zdobyta podczas
  XIV Wojewódzkiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów
  „ARS 2010” w Puławach – 04.05.2010
 • Nominacja w kategorii „Zespół Śpiewaczy” na 44 OFKiŚL w Kazimierzu
  zdobyta na Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych
  w Lublinie - 30.05.2010
 • Występ w Koncercie Laureatów na 44 Ogólnopolskim Festiwalu
  Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu – 27. 06.2010
 • III miejsce w kategorii „Zespół folklorystyczny” na Ogólnopolskim
  Przeglądzie Artystycznego Ruchu seniorów „ARS 2010” Bydgoszczy
  -16 – 19. 09.2010
 • Nominacja do finału w kategorii „Zespoły” na XI Jesiennym Przeglądzie
  Twórczości Artystycznej Seniorów w Dęblinie
 • III miesjce na II Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych
  w Lublinie– 15.02.2011
 • I miejsce w kategorii zespołów do 10 osób zdobyte na: XII Jesiennym
  Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów Dęblin – 9 listopada 2011r.
 • II Miejsce w kategorii Zespołów Śpiewaczych na 46 Ogólnopolskim
  Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu – 29.06-1.07.2012r.

Zespołowi od kilku lat towarzyszy kapela ludowa „Małe Mazowsze” oryginalnym składzie: Ryszard Żąrzewski z Rudy na harmonii trzyrzędowej oraz Paweł Warowny z Nowej Dąbi na bębenku. Kapela przygrywa zespołowi, ale także występuje samodzielnie wygrywając siarczyste oberki i mazurki, skoczne poleczki czy wolniejsze walczyki i sztajerki.

(c) agajak 2010