„Niedziela z lokalną historią” spotkanie z panem Leszkiem Żebrowskim – relacja

Piątkowy wykład prof. Leszka Żebrowskiego, znanego historyka i publicysty, przyciągnął wielu miłośników historii – tych młodszych i tych starszych. w swoim wykładzie wyjaśniał istotę walki Polaków o suwerenność, samostanowienie, ład, bezpieczeństwo na przestrzeni dziejów, począwszy od czasów Mieszka I, przez Złoty Wiek XVI, potop szwedzki, zabory, powstania narodowe, wojny światowe aż po podziemie antykomunistyczne działające na terenie Polski po roku 1944 r. Przypomniał nam z czego Polacy mogą być dumni, ale wskazał również, jak dużo pracy przed nami, aby zniweczyć skutki wieloletnich prób wymazania polskiej tożsamości narodowej przez Rosjan, Niemców, Austriaków, komunistów.

Wykładowi na temat znaczenia czynu zbrojnego Polaków w odzyskiwaniu niepodległości towarzyszył występ artystyczny Wiktorii Andrzejczyk oraz Emilii Anny Papiewskiej, laureatki konkursu literackiego poświęconego Żołnierzom Wyklętym, która wyrecytowała swój wiersz.

 

[huge_it_gallery id=”21″]

 

Dodaj komentarz