Najlepsi z najlepszych!

Zapraszamy na artystyczne podsumowanie roku kulturalno – oświatowego!
Na deskach sceny kina „Renesans” wystąpią uczestnicy zajęć organizowanych w roku 2018/2019 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury.
Zaprezentują się m.in recytatorzy, teatry dziecięce, wokaliści, artyści nowego cyrku, gitarzyści, tancerze….
Zaprezentowane zostaną także prace uczestników zajęć plastycznych.