II Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca „Wytańczmy Niepodległość”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” we współpracy z Miejskim Domem Kultury w Dęblinie, Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Rykach, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kłoczewie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stężycy, Gminną Biblioteką Publiczną w Ułężu po raz drugi zorganizowali Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Narodowego, Współczesnego i Nowoczesnego Powiatu Ryckiego „Wytańczmy Niepodległość”

W przeglądzie wzięły udział zespoły:-„Świecące Gwiazdki gr.I” prowadzone przez Pawła Wasylenko; -„Mała Rewia Taneczna V” prowadzona przez Małgorzatę Knieć Sprawkę; -„Bagatella –
gr. dziecięca I” prowadzona przez Agnieszkę Burcon; „Świecące Gwazdki gr.II” prowadzone przez Paweł Wasylenko; -„Bagatella –
gr. dziecięca II” prowadzona przez Agnieszkę Burcon; -„Mała Rewia Taneczna II” prowadzona przez Małgorzatę Knieć Sprawkę; -„Bagatella –
gr. dziecięca III” prowadzona przez Agnieszkę Burcon; -„Bagatella – grupa młodzieżowa” prowadzona przez Agnieszkę Burcon; -„Zespół Pieśni i Tańca „Dębliniacy” gr.I” prowadzony przez Małgorzatę Knieć Sprawkę; -„Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Ryki” prowadzony przez Małgorzatę Franczak

 

[huge_it_gallery id=”104”]