II Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach, Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie, Powiat Rycki, Wojskowe Koło Łowieckie „Diana” organizują  w dniu 24 listopada 2019 r. o godz. 15.00 II Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej    pt. „Wspólne dobro – Ojczyzna”. Przegląd odbędzie się w  hali sportowej Szkoły Podstawowej w Kłoczewie.

Zapraszamy grupy, zespoły składające się z osób dorosłych w tym seniorów z obszaru powiatu ryckiego do wspólnego uczczenia śpiewem Święta Niepodległości.

Karty zgłoszenia udziału w Przeglądzie można pobrać ze strony internetowej LGD https://www.lokalnagrupadzialania.pl, Powiatu Ryckiego https://www.ryki.powiat.pl/ GOK Kłoczew https://www.gok-kloczew.pl  i należy złożyć w siedzibie Organizatorów w terminie do dnia  18 listopada 2019 roku.

KLAUZULA ZGODY

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU