Konkurs na rodzinną szopkę bożonarodzeniową

KONKURS NA RODZINNĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Zbliżają się święta, czas radości, rodzinnych spotkań, wspólnego biesiadowania i śpiewania kolęd. Rodzinne projektowanie i wykonanie pracy konkursowej może okazać się wyjątkowym sposobem na spędzenie czasu, dlatego też proponujemy rodzinom zamieszkałym na terenie Gminy Ryki Konkurs na wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej.

Organizatorem konkursu jest Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Rykach.

Cele konkursu:
1. Podtrzymywanie tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych.
2. Doskonalenie sztuki projektowania.
3. Rozwijanie zmysłu estetycznego.
4. Integracja oraz twórcze zaangażowanie członków rodziny w realizację projektu.

Regulamin konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin z Gminy Ryki.
2. Jedna rodzina może zgłosić do konkursu tylko jedną szopkę.
3. Szopki wykonujemy z różnych materiałów i dowolną techniką .
4. Do wykonanej szopki należy dołączyć informację:
– imiona i nazwisko rodziny,
– telefon kontaktowy,
– e-mail,
– oświadczenie RODO,
5. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.

Kryteria oceny prac:
Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów wg następujących kryteriów :
– wartość artystyczna i ogólne wrażenie estetyczne,
– wykorzystanie oryginalnych materiałów i technik dekoracyjnych,
– wkład pracy,
– trudność techniczna,
– oryginalne podejście do tematu.

Prace należy złożyć w siedzibie Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Rykach
ul. Warszawska 11, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2019r.

Odczytanie Protokołu Jury oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Miejskiej Wigilii, która odbędzie się dnia 15 grudnia 2019r. o godz, 13.00 przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Rykach.

POBIERZ oświadczenie.