Przetarg nieograniczony „Modernizacja Kina Renesans w Rykach”

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach ogłasza Przetarg nieograniczony na:
Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn. ,,Modernizacja Kina Renesans w Rykach”
współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Kin Priorytet Modernizacja Kin Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Nr ogłoszenia: 639080-N-2019
Data zamieszczenia: 31.12.2019
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienie publiczne
Zamawiający: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach, 08-500 Ryki, ul.Warszawska 11, tel. 818651616
Przedmiot zamówienia:Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn. ,,Modernizacja Kina Renesans w Rykach”
Rodzaj zamówienia: dostawy

 

dokumenty do pobrania w zakładce PRZETARGI

Przetargi