Śpiewający Słowik

Konkurs powiatowy Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”

Przegląd skierowany jest wyłącznie do solistów w wieku od 6 do 20 lat. Celem jest prezentacja dorobku artystycznego solistów, popularyzacja śpiewania piosenek i ukierunkowanie właściwego doboru repertuaru promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej oraz promocja piosenki polskiej (polskie teksty, polscy kompozytorzy).

Termin: 6 maja 2020 (powiatowy)

9-10 czerwca 2020 (wojewódzki)