I WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH UCZESTNIKÓW 39. MAŁEGO KONKURSU LITERACKIEGO

Kochani Recytatorzy, Nauczyciele i Instruktorzy
Uczniowie klas I – VI Szkoły Podstawowej

Mieliśmy się wszyscy spotkać podczas, organizowanych w całym województwie lubelskim, wielostopniowych eliminacji 39. Małego Konkursu Recytatorskiego. Niestety, życie napisało własny scenariusz i koronawirus pokrzyżował nam plany. Jest Was w całym województwie spora gromadka. Lubicie i umiecie recytować. Wiemy o tym, bo z wieloma spośród Was spotkaliśmy się już wcześniej.

Recytacja konkursowa, to sztuka mówienia „na żywo” w przestrzeni publicznej, do zgromadzonej widowni. Wymaga opanowania nie tylko tekstu na pamięć, ale również opanowania nerwów, umiejętności pracy głosem i aparatem mowy, postawą ciała, spojrzeniem. Właśnie wtedy rodzą się emocje, w wyniku naturalnego i bezpośredniego kontaktu z widownią za pomocą przygotowanego i umiejętnie zaprezentowanego tekstu. Komisja podczas występu może właściwie ocenić Wasze umiejętności, dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny.

Jak wiecie, taka forma konkursowego spotkania jest na razie niemożliwa.

Dlatego proponujemy Wam ZABAWĘ . Nagrajcie telefonem komórkowym lub kamerą, przy pomocy Rodziców lub starszego Rodzeństwa, przygotowany przez Was wiersz lub fragment prozy i prześlijcie do nas. Czas trwania prezentacji: do trzech minut. Najciekawsze z nich pokażemy na naszym Facebooku i na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Jeśli zainteresowanie będzie duże powołamy komisję, która oceni i nagrodzi najbardziej oryginalne pod względem doboru repertuaru i interpretacji wykonania.

Przegląd nie ma charakteru konkursu recytatorskiego . Jest propozycją ciekawego i edukacyjnego spędzenia czasu podczas przymusowej dla nas wszystkich izolacji. Wierzymy, że taka forma aktywności pozwoli pokazać szerokiej rzeszy ludzi Wasze talenty i zainteresowania, a także umiejętność podejmowania nowych wyzwań, w obliczu nieprzewidzianych zdarzeń. Udowodnijcie nam wszystkim, że recytacja j est Waszą pasją, sposobem na przekazanie emocji, rozmową z nami prowadzoną pięknym, literackim językiem.

Każdy z uczestników nadsyła również drogą mailową wypełnioną i podpisaną przez opiekuna prawnego (obowiązkowo w przypadku osób niepełnoletnich), Kartę Zgłoszenia udziału w konkursie. Kartę po wydrukowaniu,wypełnieniu i podpisaniu należy sfotografować i przesłać na adres: wok.oficyna.lublin@gmail.com do 17 czerwca 2020 r.

Podpis na Karcie Zgłoszeni a jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację nagrań i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu

 

KARTA ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA PRZESYŁANIA FILMÓW

Nagrania należy przesłać wyłącznie na serwer, wg instrukcji dołączonej do regulaminu, do 17 czerwca 2020 r. Instrukcję znajdziecie w kolejny m pliku. Nie przesyłajcie nagrań na adres mailowy! Nasze skrzynki mailowe ich nie pomieszczą! W razie wątpliwości w sprawie nagrań informacji udziela Patryk Pawelec, mail: recytacja.wok@gmail.com, telefon: 509 447 236

Osoby odpowiedzialne za Przegląd:
Anna Kistelska, wok.oficyna.lublin@gmail.com, tel. 81 53 242 07 (08-09)
Patryk Pawelec, recytacja.wok@gmail.com, telefon: 509 447 236

* Podpis na Karcie Zgłoszenia jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika na potrzeby I Wojewódzkiego Przeglądu Prezentacji Multimedialnych Uczestników 39. Małego
Konkursu Recytatorskiego (zgodnie z RODO). Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do organizacji
Przeglądu. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do danych, możliwość ich
poprawienia lub żądanie zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć i materiałów
multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących udział w w/w wydarzeniu.