Ogłoszenie szkolenia KSOW

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach zaprasza wszystkich mieszkańców wsi z terenu powiatu ryckiego, rolników, lokalnych przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Szkolenie odbędzie w ramach operacji pn. „ Warsztaty, jarmark i zabawa ludowa” realizowanej

w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021.

Celem operacji jest przekazanie wiedzy jak wykorzystać potencjał wsi oraz jak korzystnie go eksploatować, odkryć korzyści z tworzenia sieci partnerskich, nawiązać kontakty między rolnikami, przedsiębiorcami i klientami, jak rozwijać swoją ofertę i osiągnąć sukces w branży produktów lokalnych w oparciu o rolnictwo, leśnictwo i zasoby wiejskie. Dzięki szkoleniu uczestnicy zwiększą zasoby swojej wiedzy i dowiedzą się jak stosować ją w praktyce co za tym idzie zwiększą swoją efektywność. Realizacja operacji przyczyni się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także rozwoju osobistego uczestników.

28 sierpnia, godz. 9:00 – 17:00 miejsce szkolenia Kino „Renesans”

Program szkolenia obejmować będzie trzy bloki tematyczne dotyczące:

– małego przetwórstwa lokalnego,

– tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich,

– rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego

Szkolenie przeznaczone jest w 50% dla osób do 35 roku życia.

Zapewniamy: profesjonalną kadrę, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, obiad

Efektem końcowym będzie uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 24 sierpnia 2020r. na adres e-mail:

centrumkultury.ryki@wp.pl ,anna.wojtas@ryki.pl lub w siedzibie MGCK w Rykach.

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE KSOW

PROGRAM SZKOLENIA