Konkurs na Kompozycję Muzyczną

„Wolność jest w nas” to nazwa własna naszego projektu, który zakłada realizację 15 zadań. Zaplanowaliśmy spotkania z lokalną historią, konkursy, warsztaty, grę miejską, pikniki i koncerty. Wiele z planowanych zadań zostało już zrealizowanych.

Dziś proponujemy Państwu, a za Państwa pośrednictwem dzieciom i młodzieży, udział w Konkursie na Kompozycję Muzyczną.

Każdy kompozytor może nadesłać do 3 różnych utworów zgranych na nośniku pamięci. Propozycje należy przesłać pocztą na adres Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Rykach 08-500 Ryki ul. Warszawska 11, e-mail centrumkultury.ryki@wp.pl lub złożyć osobiście do dnia

9 października 2020r. w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na kompozycję”.

Regulamin oraz karta zgłoszenia do pobrania poniżej.

REGULAMIN & KARTA ZŁOSZENIA