2021

Festiwal Kultury Ludowej „Sobótka nad Wieprzem”

Celem zadania było wzmacnianie lokalnej tożsamości kulturowej poprzez upowszechnianie wiedzy na temat tutejszych tradycji ludowych. Podczas realizacji zadania zainteresowaliśmy mieszkańców lokalnymi tradycjami, wielu z nich zaangażowało się w organizacje imprezy. Dzięki współpracy osób w różnym wieku możliwe było przekazanie tradycji lokalnej młodym ludziom. Różnorodność działań sprawiła, że wydarzenie znalazło wielu odbiorców z różnych kręgów społecznych skupiając ich wokół różnorodnych przejawów lokalnej kultury ludowej. Celem zadania było gromadzenie wiedzy o tradycjach i ich utrwalanie, co udało się osiągnąć m.in. poprzez zbieranie przepisów na tradycyjne potrawy, czy nagrania występów. Dzięki realizacji zadania lokalna społeczność miała okazję się zaktywizować do działania na rzecz kultury oraz wzajemnie integrować. Celem zadania było także rozwijanie amatorskiej twórczości artystycznej wśród mieszkańców. Rezultatem zadania jest kontynuowanie warsztatów rękodzieła wśród odbiorców zadania oraz zainteresowanie działalnością artystyczną zespołów śpiewaczych – więcej osób młodych dołącza do zespołów. Rezultatem jest także zwiększenie zainteresowanie udziałem w konkursach kulinarnych osób, które zostały nagrodzone w konkursie „Nadwiślańskie smaki” – osoby dotychczas nieuczestniczące w kulturze znalazły w ten sposób w niej swoje miejsce.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Odbyły się wszystkie zakładane elementy składowe zadania, tj:

– warsztaty tańca ludowego – odbyły się w Szkole Podstawowej w Bobrownikach, uczestnikami byli mieszkańcy

Bobrownik i okolicznych miejscowości – zwieńczeniem warsztatów był wspólny taniec podczas imprezy plenerowej

nad Wieprzem

– warsztaty rękodzieła artystycznego – warsztaty plecionkarskie przeprowadzone zostały w Szkole Podstawowej w

Bobrownikach, uczestnikami byli dorośli i dzieci z Bobrownik i okolic, uczestnicy wykonali koszyki wiklinowe, które

eksponowane były podczas imprezy plenerowej nad Wieprzem

– konkurs kulinarny – konkurs „Nadwiślańskie smaki” na potrawę tradycyjną z ryb słodkowodnych odbył się podczas

imprezy plenerowej nad Wieprzem; wszystkie przepisy zostały zebrane i opublikowane na stronie internetowej

MGCK; autorzy najlepszych potraw oraz wyróżnieni uczestnicy zostali nagrodzeni nagrodami finansowymi,

– warsztaty z wicia tradycyjnych wianków – warsztaty dla dzieci odbyły się w siedzibie Biblioteki w Bobrownikach, dzieci

wykonywały tradycyjne wianki sobótkowe z zebranych, wianki zostały puszczone na rzece Wieprz podczas imprezy

plenerowej

– impreza plenerowa:

– koncert artystów ludowych – Zespołu Pieśni i Tańca „Dębliniacy”, Zespołu Śpiewaczego KGW w Bobrownikach, Zespołu

Czerniczanki z Kapelą, Chóru Seniora

– koncert kapeli folklorystycznej „Styrta” i potańcówka na ludowo

– konkursy i animacje dla dzieci – prowadzone przez animatorów z MGCK, zabawy nawiązywały do tradycji ludowych,

animatorzy przeprowadzili m.in. Konkurs „Poszukiwanie kwiatu paproci”

– rozpalenie wielkiego sobótkowego ogniska – ognisko przygotowane przez zaangażowanych mieszkańców rozpalono

tradycyjnie po zmroku

– spektakl teatralny – plenerowy spektakl pt. „Krąg życia” w wykonaniu Ulicznego Teatru Ognia „Antidotum” przedstawiał związek człowieka i jego obrzędów z naturą w różnych porach roku