Eliminacja Powiatowe do 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Zapraszamy serdecznie młodzież szkół średnich oraz dorosłych do udziału w Eliminacjach Powiatowych do 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego!
Informujemy, że Turniej Powiatowy w Rykach odbędzie się w dniu 24 marca 2021 r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Rykach
Organizator: Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Rykach
Termin zgłoszeń: 19 marca 2021 r. – karty zgłoszeń prosimy dostarczyć osobiście do MGCK ul. Warszawska 11 lub w formie skanu na adres poczty elektronicznej centrumkultury.ryki@wp.pl
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu oraz pobranie i złożenie odpowiedniej karty zgłoszenia zgodnej z kategorią konkursową